Suomen kirjoitustulkit ry:n jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä kirjoitustulkkikoulutuksen saaneet tulkkirekisterissä olevat tulkit.

Opiskelijajäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä opiskelijoita, jotka opiskelevat yhdistyksen edustamalle toimialalle.

Kannatusjäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa tukea niitä.

Jäätyäsi eläkkeelle voit edelleen jatkaa yhdistyksen jäsenenä maksamalla varsinaisen jäsenen jäsenmaksun.

Jäsentiedot

Varsinainen jäsen 23e

Opiskelijajäsen 11,50e

Kannatusjäsen 46e

Kannatusjäsenet:

Helka Kaipainen,

Kuuloliitto

Satu Marku

Svenska Hörselförbundet rf

Markku Toivonen

Varsinaisia jäseniä: 60