Mitä on kirjoitustulkkaus?

Kirjoitustulkkaus on tulkkausmuoto, jossa tulkki välittää puhujan suullisen viestin kirjoitettuun muotoon. Kirjoitustulkkaus on yhden kielen sisäistä tulkkausta.

Pyrkimyksenä on puhutulla kielellä, (tavallisimmin suomi, ruotsi tai englanti), ilmaistun viestin saattaminen kirjoitettuun muotoon mahdollisimman täydellisesti joko tietokoneella tai käsin kirjoittaen.

Suomen kirjoitustulkit ry suosittaa, että tulkkausta tekevät ainoastaan kirjoitustulkkikoulutuksen käyneet tulkkirekisteriin hyväksytyt tulkit.

Kirjoitustulkkaus on simultaanitulkkausta

Kirjoitustulkatessaan tulkki muokkaa kuulemaansa luettavassa muodossa helpommin ymmärrettäväksi puuttumatta kuitenkaan puheen sisältöön tai sävyyn. Kirjoitustulkkaus on simultaanitulkkausta - tulkki kirjoittaa kuulemansa yhtä aikaa puhujan puhuessa.

Vaikka kirjoitustulkin kirjoitusnopeus koneella on yleensä noin 300-500 merkkiä minuutissa, täytyy puhetta usein tiivistää, sillä puhenopeus ylittää kirjoitusnopeuden.

Tämän takia tulkkauksessa käytetään usein lyhenteitä tai kirjoitustulkkaukseen kehitettyä ohjelmaa. Tulkki pyrkii tulkkeessaan myös kuvailemaan ympäristön ääniä sekä välittämään äänen sävyjä ja puheen painotuksia.

Kirjoitustulkkaus on osa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua

Kirjoitustulkkaus on osa tulkkauspalvelua, jonka järjestämisvastuu siirtyi 1.9.2010 Kansanelekälaitokselle lain Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (19.2.2010/133) perusteella.

Lain mukaan tulkkauspalveluun on oikeus henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka tarvitsee tulkkausta ja jolla on jokin toimiva kommunikaatiokeino. Kirjoitustulkkausta käyttävät pääsääntöisesti tulkkipäätöksen saaneet vaikeasti huonokuuloiset sekä kuuroutuneet. Myös osa viittomakielisistä kuuroista sekä kuurosokeista hyötyy kirjoitustulkkauksesta.

Tulkki noudattaa eettistä ohjeistustaan

Tulkkaustilanteessa kirjoitustulkki on puolueeton. Tulkki ei osallistu tilaisuuteen tai tuo omia mielipiteitään ilmi tulkkauksessa. Tulketta ei säästetä tai tallenneta. Tulkkia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tulkkien ammattisäännöstö (Kuulokynnys.fi)

Katso video