Lyhenteet

Kirjoitustulkkauksessa käytetään jonkin verran lyhenteitä, jotta asiakkaiden lukutaakka kevenee ja jotta tulkkauksen viive ei muodostu häiritsevän pitkäksi. Osa lyhenteistä on omanlaisiansa, vain kirjoitustulkkauksessa käytettäviä - osa suomen kielen kieliopin mukaisia, osa hieman muunneltuja luettavuuden helpottamiseksi.

Lyhenteitä on käytetty 80-luvulta lähtien, kirjoitustulkkauksen alkutaipaleelta alkaen. Alkuvuodesta 2007 alettiin työstää yhtenäisiä ohjeita lyhenteille, perustettiin lyhennetyöryhmä pohtimaan asiaa. Työryhmä koostuu sekä kirjoitustulkkausta käyttävistä kuuroutuneista että kuulevista k-tulkeista.

Jokainen tulkki joutuu edelleenkin sopimaan asiakkaan kanssa tietyissä tulkkaustilanteissa käytettävistä lyhenteistä (esimerkiksi seminaari, jossa on täysin omanlaisensa sanasto). Nämä sovitut lyhenteet ovat käytössä vain ja ainoastaan tässä yhdessä tilaisuudessa.

Lyhenneluettelo

Sen sijaan lyhennetyöryhmän laatima lyhennelista on valtakunnallisesti käytössä kaikissa tilaisuuksissa, joissa näille lyhenteille on käyttöä. Siksi onkin suositeltavaa, että asiakkaatkin perehtyisivät lyhenteisiin. Lyhenteet helpottavat huomattavasti niin asiakasta kuin tulkkiakin - kunhan kaikilla on tiedossa ja käytössä samat lyhenteet.

Lyhenneluetteloa tullaan päivittämään tarpeen mukaan. Jo nyt työryhmä pohtii muutamia lisämerkkejä, kuten puheenvuoropyynnön esittämisen ilmaiseminen tietyllä merkillä tulkkeen sisällä.

Lataa lyhenneluettelo (pdf 167 kt, päivitetty 1.6.2012)

Tutustu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen, (Kotus), lyhennelistaan ja tee lyhennetesti.