Palkkaus ja verotus

Kirjoitustulkeilla ei ole toistaiseksi omaa työehtosopimusta eikä yleisiä palkkasuosituksia. Suomen kirjoitustulkit ry on aatteellinen yhdistys eikä siis ammattiyhdistys, joka neuvottelee työnantajapuolen kanssa työehdoista.

Viittomakielen tulkkien palkkasuositus

Neuvotellessasi palkastasi, voit vedota viittomakielen tulkkien palkkasuosituksiin. Suomen Viittomakielen Tulkit ry on listannut sivuilleen paljon tietoa palkkaukseen liittyen.

Liite veroilmoitukseen

Verotuksessasi voit vähentää kirjoitustulkkaukseen liittyviä kuluja tulonhankkimiskuluina. Suomen kirjoitustulkit ry on laatinut veroilmoituksen liitteeksi lisättävän kuvauksen kirjoitustulkin työstä sekä työssä tarvittavista välineistä. Kuvauksen toisella sivulla on lisätietoja veroilmoituksen täyttämistä varten.

Avaa kuvaus kirjoitustulkin työstä sekä työssä tarvittavista välineistä

Lisätietoja tulonhankkimiskulujen vähentämisestä löydät verohallinnon sivuilta.