Kirjoitustulkkaukseen liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta

Ilmoita uusi tutkimus sivulle palaute -lomakkeella

 

2016

Van Dijken, Anna Melina 2016. Right versus Right: Sign Language Interpreters´Ethical Decision-Making Processes - A Diary Study. Hochschule Magdeburg-Stendal. European Master in Sign Language Interpreting (EUMASLI), MA Thesis.

2015

Honkala, Sonja 2015. Kirjoitustulkkikoulutus Suomessa ja Alankomaissa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Viittomakielen tulkkauksen ja kääntämisen koulutus, tulkki. Opinnäytetyö.

2014

Kuittinen, Hanna 2014. Kirjoitustulkkina kuurosokealle. Selvitys vallitsevista käytänteistä. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Hannonen, Eveliina 2014. Selvitys hyvistä käytänteistä kirjoitustulkkien työolosuhteiden parantamiseksi. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viittomakielen tulkin koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Huokuniemi, Henna 2014. Yhteistyön avulla onnistumiseen. Viittomakielisten opiskelijoiden ajatuksia vieraiden kielten oppituntien tulkkauksesta ja opetusmenetelmistä. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

 

2013

Bernhardt, Iida 2013. Visuaalisen materiaaliin ja puhujan eleisiin viittaminen kirjoitustulkkauksessa. Kehittämistyö kirjoitustulkkauksessa käytetyistä viittauskeinoista. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

 

2011

Tanhuamäki, Maija and Tiittula, Liisa 2011 Tulkkauksen kautta yhdenvertaisuuteen: kirjoitustulkkauksen haasteet tasavertaiselle viestinnälle. In Johansson Marjut, Nuolijärvi Pirkko, Pyykkö Riitta (eds.), Kieli työssä: Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 190-217.

Heikkonen, Heidi & Mihl, Elli-Maija 2011. Kuka naputtaa? Selvitys kirjoitustulkkauksen tilanteesta ja tulkeista. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopio. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

2010

Tiittula, Liisa 2010 Miten kirjoitustulkkaus välittää puheen affektiivisuutta? In Nissilä, Niina & Siponkoski, Nestori (eds), Kieli ja tunteet. VAKKI Symposium XXX, Vaasan Yliopisto, pp. 326-337.

Härkönen, Elisa & Turkki, Outi 2010. Kielen oppiminen vai sisällön kääntäminen? Kartoitus vieraiden kielten oppituntien tulkkauksesta viittomakielisille opiskelijoille. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopio. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Opinnäytetyö

2009

Tiittula, Liisa 2009 SpeechText: research on print interpreting. In Proceeding of 2nd International Seminar on Real-Time Intralingual Subtitling, Universitat Autonoma de Barcelona, 19 June 2009.

2008

Borg, Tanja 2008. Teatteriesitysten tekstittäminen. Kohdeyleisönä kuulovammaiset. Käännöstieteen (saksa) Pro Gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Ohrakämmen, Maria 2008. Viive kirjoitustulkkauksessa, KITU-ohjelma kirjoitustulkin apuvälineenä. Käännöstieteen (saksa) Pro Gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Borg, Tanja 2008. Text i teatern. Undersökningar gjorda i Finland. Pro Gradu, Enkätundersökning, Wasa teater.

Salakari, Virpi 2008. Miten kirjoitustulkkauksessa syntyvä tulke eroaa puheesta ja miksi? Käännöstieteen (saksa) Pro Gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Tanhuamäki, Maija 2008. Kirjoitustulkkauksen laadun arviointi laatukriteerien avulla. Käännöstieteen (saksa) Pro Gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Tupu-projektin aikana 2006-2008 Tampereen yliopistolla tehtiin useita tutkimuksia kirjoitustulkkauksesta. Tutkimusprojektin sivut.

2007

Tiittula, Liisa. Voiko kirjoitettua puhetta ymmärtää? Puhe ja kirjoitus limittyvät kirjoitustulkkauksessa. Anneli Pajunen ja Hannu Tommola (toim.) XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.-20.5.2005. Tampere Studies in Language, Translation and Culture. Series B 2. Tampere: Tampere University Press. 129-146.

Pekanheimo, Eeva-Liisa. Englannin kielen opetustilanteiden tulkkaaminen viittomakielisille opiskelijoille. Pro Gradu -tutkielma, Turun yliopisto.

Borg, Tanja. Esiselvitys tekstityksen vaikutuksesta teatterielämykseen sekä teattereiden mahdollisuuksista lisätä tekstityksiä esityksiinsä. Tampere.

2006

Tiittula, Liisa. Schriftdolmetschen − Mündlichkeit im schriftlichen Gewand. A Man of Measure. Festscrift in Honour of Fred Karlsson. A special supplement to SKY Journal of Linguistics, vol 19, 481-488.

Kalela, Esa. Keitä huonokuuloiset oikein ovat? Lähtökohtia huonokuuloisten sosiaalisten identiteettien tutkimukselle. Helsingin yliopisto.

Mäkiranta, Soile. Asiasisällön välittyminen kirjoitustulkkauksessa. Suomen kielen Pro Gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

2003

Kainulainen Virpi, 2003. Yhteistä nostetta etsimässä. Paritulkkaus yksittäisessä asioimistulkkaustilanteessa uuden parinkin kanssa. Kuopio. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

2002

Laurén, Sirpa. Toimiiko kirjoitustulkkaus? Selvitys kirjoitustulkkien työstä ja koulutustarpeista. Kuopio. Humanistinen ammattikorkeakoulu.