Finlands skrivtolkar rf

Finlands skrivtolkar som grundades 17.3.2007 är en ideell förening, vars syfte är att fungera som en länk mellan skrivtolkarna samt främja skrivtolksverksamheten i Finland. Föreningens medlemmar består av utbildade skrivtolkar, som finns i tolkregistret, understödsmedlemmar och studerandemedlemmar.

Finlands skrivtolkar rf är permanent sakkunnig medlem i Tolkverksamhetens samarbetsgrupp.

FO-nummer är 2192104-4.

Medlemskap i Finlands skrivtolkar

Ordinarie medlemmar i föreningen kan bli tolkar som har skrivtolksutbildning och som finns i tolkregistret. För ordinarie medlemmar är medlemsavgiften 20 euro.

Styrelsen kan som studerandemedlemmar som inte har rösträtt på föreningens möte godkänna studerande som studerar inom den bransch som föreningen representerar. För studerandemedlemmar är medlemsavgiften 10 euro.

Styrelsen kan som understödsmedlemmar som inte har rösträtt på föreningens möten godkänna en fysisk person eller ett rättsgiltigt samfund som godkänner föreningens mål och vill stöda dem. Medlemsavgiften för understödsmedlemmar är 40 euro.