Bli medlem i Finlands skrivtolkar rf

 

Genom att fylla I blanketten och betala medlemsavgift ansöker jag om medlemskap i Finlands skrivtolkar rf. Samtidigt ansluter jag mig till e-postlistan för medlemmar. Jag får medlemsbrev till min e-postadress.

Finlands skrivtolkar rf överlämar inte uppgifter ur medlemsregistret till utomstående. Finlands skrivtolkar rf:s styrelse godkänner medlemmarna på basen av ansökningen.

*) För- och efternamn
*) Jag ansluter mig till


*) E-post
*) Telefon
*) Näradress
*) Postnummer och postanstalt
  Företag/Samfund
  Födelseår
 

Medlemsavgiften erläggs till Finlands skrivtolkar rf:s konto FI8180014710189956.
Skriv “medlemsavgift år 201x” och ditt eget namn (t.ex. medlemsavgift 2012 Johanna Johansson)