Kollegträffar

Finlands skrivtolkar rf ordnar regionala kollegträffar som genomförs av medlemmar på frivillig basis. Syftet med träffarna är att ge möjlighet till regionala professionella diskussioner om skrivtolkningen samt att hjälpa medlemmarna att få kontakt med andra skrivtolkar.

Träffarna är öppna för föreningens medlemmar, studerandemedlemmar och andra skrivtolkar. För medlemmarna ordnas gratis kaffeservering, andra deltagare kan köpa förfriskningar.

Närmare information om kollegträffar:

Aluetapaamiset (på finska)