Löner och beskattning

Skrivtolkarna har än så länge inte något eget kollektivavtal, inte heller allmänna lönerekommendationer. Finlands skrivtolkar rf är en ideell förening och alltså inte en fackförening som förhandlar med arbetsgivarsidan om anställningsvillkoren.

När du förhandlar om din lön kan du hänvisa till lönerekommendationerna för teckenspråkstolkar. Finlands teckenspråkstolkar rf har på sina sidor mycket information om löner och beskattning.

I skattedeklarationen kan du som utgifter för inkomstens förvärvande dra av kostnader i anslutning till skrivtolkningen. Finlands skrivtolkar rf har som bilaga till skattedeklarationen gjort en beskrivning av skrivtolkens arbete och den apparatur som behövs i tolkningen. På andra sidan av beskrivningen finns ytterligare uppgifter om hur man fyller i skattedeklarationen.

Öppna bilagan för att skriva ut den