Finlands skrivtolkar rf:s styrelse

Föreningens ärenden sköts av den vid årsmötet valda styrelsen. Styrelsen sammanträder månatligen, med undantag av sommarmånaderna, via nättjänsten Skype.

Styrelsens verksamhetsperiod är 1.4-31.3. Styrelsens mandatperiod är två år.

Styrelse 2015-2016

Riitta Loippo, ordförande, Riksby

Iida Bernhardt, Helsingfors

Essi Kronqvist, Träskända

Päivi Laitinen, Träskända

Tiina Pohjalainen-Helminen, Åbo

Titta Shemeikka, Helsingfors

Jenni Kallio, suppleant, Åbo

Sirpa Laurén, suppleant, Helsingfors

 

 

Styrelsens kontaktuppgifter

 

Styrelsen når du bäst via detta kontaktformulär.