Utbildningsdagar för skrivtolkar

Finlands skrivtolkar rf ordnar två gånger om året utbildningsdagar där man behandlar aktuella frågor inom skrivtolkningen och umgås med kolleger. Strävan är att ordna utbildningsdagarna på våren och hösten.