Suomen kirjoitustulkit ry on perustettu 17.3.2007.
 

Aktiivisen yhdistyksemme tarkoituk-sena on:

  • toimia kirjoitustulkkien yhdyssiteenä,

  • edistää kirjoitustulkkausta Suomessa

  •  ja lisätä alan tunnettuutta.

 

Yhdistyksen jäsenistö koostuu kirjoitustulkkikoulutuksen saaneista tulkeista, kannatusjäsenistä ja opiskelijajäsenistä.

Suomen kirjoitustulkit ry:n esite

Suomeksi

Englanniksi