Vaikuttamistyö

Edunvalvonta on yhdistyksemme keskeinen tehtävä. Sk ry on saanut kirjoitustulkkien äänen kuuluviin ja päässyt vaikuttamaan kirjoitustulkkaukseen Suomessa. Yhdistyksen näkökulmaa arvostetaan ja sitä kysytään, kun halutaan tietää kirjoitustulkkauksesta.

Yhdistyksemme toimii Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän (TTYR) kutsuttuna asiantuntijajäsenenä.

Hallitus on mm. seurannut tulkkauspalvelun Kelalle siirtymisen seuraamuksia ja toimivuutta. Tietoa on kirjattu ylös sekä toimitettu eteenpäin.

Kirjoitustulkkaus-termin suositus

Kirjoitustulkkauksesta on käytetty rinnan myös muita käsitteitä kuten kirjoitustulkinta ja tekstitulkkaus. Suomen kirjoitustulkit ry:n suosittelema muoto on kuitenkin kirjoitustulkkaus.

Jäsenkirjeessä olemme tuoneet esille pohdintamme tueksi TaY:n prof. Liisa Tiittulan kantaa asiaan:

”Kirjoitustulkkaus-termin puolesta puhuu termin vakiintuneisuus. Se myös kuvaa paremmin toimintaa, jota tulkki tekee: puhetta kirjoitetaan samanaikaisesti sitä myös tulkaten. Kirjoitus-sana on kirjoittamisen tulos ja kuvaa itse dynaamista toimintaa. Tekstitulkkaus taas viittaa enemmän jo valmiin tekstin tulkkaamiseen - ja jopa tekstin tulkintaan. Ruotsissa ja Saksassa käytetyt termit skrivtolkning/Schreibdolmetschen tai Schriftdolmetschen vastaavat termiä kirjoitustulkkaus.”

Lausunnot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamisesta 03.12.2009
Kirjoitustulkkaus-termin suositus
Lausunto vammaisten tulkkauspalvelulaista 14.10.2009
Sk ry:n lausunto uuteen tulkkauspalvelulakiin 06.08.2009